methodologie

Hoe gaan we te werk?

Deelnemers konden de bevraging online invullen tussen 24 april en 30 juni 2023. Ze kregen voor verschillende voetgangersthema’s stellingen voorgeschoteld waarop ze moesten antwoorden op een schaal van 1 tot 7, gaande van “helemaal oneens” tot “helemaal eens”.

Er werd een eindrapport opgemaakt met daarin de nationale analyse van de antwoorden. Ook verschillen tussen de gewesten worden hierin besproken.

Voor gemeenten met meer dan 50 inzendingen werd een individueel rapport opgemaakt. We hopen dat deze rapporten lokale overheden zullen helpen om hun bewandelbaarheid gericht te verbeteren aan de hand van de gedetailleerde informatie die in het rapport terug te vinden is. Deze rapporten bevatten een overzicht van de resultaten, geen analyse.