Nederlands | Français

Resultaten Voetgangersbarometer

Maar liefst 13.590 mensen hebben de barometer ingevuld! Deze opiniepeiling geeft inzicht in hoe voetgangers stappen ervaren in hun gemeente. De deelnemers kregen verschillende stellingen voorgeschoteld waarop ze moesten antwoorden op een schaal van 1 tot 7, gaande van “helemaal oneens” tot “helemaal mee eens”. Op basis van deze gegevens werd een totaalscore op 20 berekend om de bewandelbaarheid van de publieke ruimte uit te drukken. De score op 20 moet dus ook gezien worden als een schaal gaande van zeer ontevreden (0), eerder neutraal (10) tot zeer tevreden (20).

Download het eindrapport

Bijlagen:

Deze bijlagen geven een gedetailleerd overzicht van alle resultaten per vraag. Ze bieden daardoor een genuanceerder inzicht in de scores. Je vindt een bijlage van de nationale antwoorden (België) én een bijlage van de antwoorden voor elke gemeente met meer dan 50 inzendingen. Deze bijlagen bevatten een overzicht van de resultaten, geen analyse. Deze rapporten kunnen beleidsmakers inspireren om de juiste beslissingen te nemen en acties op poten te zetten die ervoor zorgen dat te voet gaan veilig, efficiënt en aangenaam kan.

Toon resultaten voor België
of: