Nederlands | Français

Voetgangersbarometer

Rapport voor Antwerpen

Download deze pagina als PDF
Download PDF

Postcodes: 2000, 2018, 2020, 2040, 2050, 2060, 2100, 2140, 2170, 2180, 2600, 2610, 2660

Aantal inzendingen: 646

Totale score

10.0 /20

Kaart

Legende
Positief punt zonder opmerking
Positief punt met opmerking
Negatief punt zonder opmerking
Negatief punt met opmerking
Nauwkeurigheid

De kaartgegevens zijn door de deelnemers zelf ingegeven door het verslepen van een marker op de kaart en het al dan niet toevoegen van een opmerking. De gegevens werden niet individueel nagekeken. Het is dus mogelijk dat er onregelmatige of foute gegevens op de kaart staan.

Over de deelnemers

Leeftijd

Geslacht

Tewerkstelling

Om welke reden wandel je in deze gemeente?

Waar wandel je voornamelijk in deze gemeente?

In hoeverre vind je het moeilijk om 10 minuten te stappen om fysieke redenen (bv. vanwege een handicap, ouderdom, ouders van jonge kinderen met een kinderwagen, …)?

Maak je deel uit van een wandelgroep?

Heb je een rijbewijs?

Ben je lid van een organisatie die zich inzet voor de belangen van de voetganger?

Heb je een abonnement voor het openbaar vervoer?

Welke voertuigen bezit je?

Algemeen gevoel

9.1 /20

In deze gemeente is je te voet verplaatsen aangenaam

Het is er aangenaam om in de publieke ruimte te verblijven: even gaan zitten, vrienden ontmoeten in een park, gebruik maken van een sportveld, …

Er is weinig overlast door gemotoriseerd verkeer op vlak van drukte, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, …

Voor mensen met jonge kinderen aan de hand of met de kinderwagen, ouderen en mensen met een verminderde mobiliteit is te voet gaan praktisch in deze gemeente

Hoffelijkheid in het verkeer

9.4 /20

De relatie tussen voetgangers en fietsers is hoffelijk

De relatie tussen voetgangers en bestuurders van voortbewegingstoestellen ((e-)steps, skates, segways, ...) is hoffelijk

De relatie tussen voetgangers en bestuurders van motorvoertuigen (wagens, bussen, speedpedelecs, motorfietsen, ...) is hoffelijk

Ik voel me overal veilig overdag. Er zijn geen plekken of wegen die ik vermijd

Ik voel me overal veilig 's nachts. Er zijn geen plekken of wegen die ik vermijd

Voetgangersnetwerk

12.8 /20

De stations en andere haltes voor openbaar vervoer zijn goed bereikbaar te voet

De openbare diensten en voorzieningen (scholen, sporthal, gemeentehuis, ...) zijn goed bereikbaar te voet

De winkels voor dagelijkse benodigdheden zijn goed bereikbaar te voet

Ik kan voldoende doorsteken (via straten, paden, wegels, …) en moet meestal niet onnodig rond wandelen

Signalisatie naar belangrijke bestemmingen en diensten (bewegwijzering, infoborden met functionele wandelroutes en wandelafstanden, enz.) is in deze gemeente …

Signalisatie rond wandelen voor het plezier en de gezondheid (wandelroutes met bewegwijzering, informatiepanelen, sporttoestellen, enz.) is in deze gemeente …

Verkeersveiligheid

11.1 /20

Over het algemeen voel ik me als voetganger in deze gemeente veilig in het verkeer

Ik kan veilig wandelen in winkelstraten en in de hoofdstraten om diensten te bereiken

Ik kan veilig wandelen in de woonwijken

Ik kan veilig naar nabijgelegen buurten en gemeenten stappen

Ik kan veilig wandelen in de directe omgeving van het station en/of haltes voor openbaar vervoer

Ik kan veilig oversteken op kruispunten en langs ronde punten

Ik kan veilig oversteken in straten

Ik voel me veilig op plaatsen waar verschillende gebruikers dezelfde ruimte delen (shared space, woonerven, ...)

Het is veilig voor kinderen vanaf 8 jaar om zich zelfstandig te voet te verplaatsen

Comfort voor voetgangers

8.9 /20

De voetgangersinfrastructuur laat me toe om me overal met gemak te verplaatsen

De ruimte voorzien voor voetgangers is voldoende breed en vlak om je gemakkelijk te kunnen verplaatsen

Het materiaal voor de ondergrond is goed gekozen. (bv: niet glad bij regen, effen voor rolstoelen, rollators of kinderwagens, ...)

De ruimte voor voetgangers is vrij van geparkeerde motorvoertuigen

De ruimte voor voetgangers is vrij van andere obstakels zoals fietsen, vuilbakken, verkeersborden, laadpalen, ...

De ruimte voor voetgangers wordt goed onderhouden (geen losse tegels, sneeuw, dode bladeren, niet vuil, …)

Bij werkzaamheden op voetpaden of in voetgangersgebieden wordt een veilige omleiding aangeboden (bv. verlaagde drempel en tijdelijk zebrapad)

De ruimte voor voetgangers is goed verlicht 's nachts

Aan verkeerslichten hoef ik niet te lang te wachten en heb ik voldoende tijd om over te steken

Belang dat de gemeente hecht aan te voet gaan

7.7 /20

De gemeente luistert naar de behoeften van voetgangers en geeft hen inspraak (uitvoeren van opiniepeilingen, raadplegen van bewoners, enz.)

De afgelopen twee jaar is de situatie voor voetgangers in de gemeente over het algemeen verbeterd

Ik weet hoe ik gebrekkige of gevaarlijke situaties kan melden bij de gemeente

Deze vraag werd niet bij de score gerekend.

Voorzieningen

9.6 /20

In deze gemeente zijn er bijkomende voorzieningen die het comfort van voetgangers verhogen (toegankelijke toiletten, zitbanken, schuilplaatsen, drinkwaterfonteinen, enz.)

In deze gemeente zijn er specifieke voorzieningen om te rusten, te sporten, te spelen en elkaar te ontmoeten

Groen in de gemeente

8.7 /20

Ik vind dat er voldoende groen is in de gemeente

Te voet gaan stimuleren

Communicatiecampagnes over het plezier van te voet gaan

Zorgen voor een compleet voetgangersnetwerk met veilige routes en oversteekplaatsen

Openbare plaatsen en voorzieningen toegankelijker en uitnodigend maken voor voetgangers

Veilige en comfortabele voetpaden: breder, goed onderhouden en vrij van obstakels

Een aangenamere omgeving om te stappen: groen, architectuur, landschap, kunst, …

Het verkeer verminderen

Het is belangrijk om voetgangers en fietsers van elkaar te scheiden

Ik vind het belangrijk dat de snelheid in de bebouwde kom beperkt wordt tot 30 km/u om de veiligheid te verhogen